Trang Chủ - Dạy lái học lái xe nâng

Nguyên tắc dừng đỗ trên đường dốc


Nguyên tắc dừng đỗ trên đường dốc

Không nên nâng hàng cao quá cần thiết khi di chuyển


Không nên nâng hàng cao quá cần thiết khi di chuyển

Cần có lối đi riêng cho xe nâng và người đi bộ


Cần có lối đi riêng cho xe nâng và người đi bộ

Chú ý tới địa hình làm việc thực tế


Chú ý tới địa hình làm việc thực tế

Hạ thấp chiều cao nâng khi di chuyển


Hạ thấp chiều cao nâng khi di chuyển