Trang Chủ - Xe nâng Doosan

Xe Nâng Tay Doosan Hàn Quốc 2T-2.5T-3T


XE NÂNG TAY DOOSAN HÀN QUỐC 2 TẤN - 2000KG

XE NÂNG TAY DOOSAN HÀN QUỐC 2.5 TẤN - 2500KG

XE NÂNG TAY DOOSAN HÀN QUỐC 3 TẤN - 3000KG

Xe nâng điện ngồi lái Doosan - Battery forklift - Counter Balance


Xe nâng điện ngồi lái Doosan - Battery forklift - Counter Balance

Xe nâng điện Doosan 2 tấn B20S-5, BC20S-5

Xe nâng điện Doosan 2.5 tấn B25S-5, BC25S-5

Xe nâng điện Doosan 3 tấn B30S-5, BC30S-5

Xe nâng điện Doosan 3.2 tấn B32S-5, BC32S-5

Xe nâng điện đứng lái Doosan - Reach truck


Xe nâng điện đứng lái Doosan - Reach truck 

Xe nâng điện đứng lái Doosan 1.3 tấn, model BR13S-7

Xe nâng điện đứng lái Doosan 1.5 tấn, model BR15S-7

Xe nâng điện đứng lái Doosan 1.8 tấn, model BR18S-7

Xe nâng điện đứng lái Doosan 2 tấn, model BR20S-7

Xe nâng điện đứng lái Doosan 2.5 tấn, model BR25S-7

Xe nâng Doosan 11 tấn, 13 tấn, 16 tấn. Model D11-13-16S-5


Xe nâng Doosan 11 tấn, model D11S-5

Xe nâng Doosan 13 tấn, model D13S-5

Xe nâng Doosan 16 tấn, model D16S-5

Xe nâng Doosan 6-7-8-9 tấn. Model D60-70-80-90S-5


Xe nâng Doosan 6 tấn model D60S-5

Xe nâng Doosan 7 tấn model D70S-5

Xe nâng Doosan 8 tấn model D80S-5

Xe nâng Doosan 9 tấn model D90S-5

Xe nâng Doosan 3.5 ~ 5.5 tấn. Model D35S-5 ~ D55S-5


Xe nâng Doosan 3.5 ~ 5.5 tấn

Xe nâng Doosan 3.5 tấn D35S-5

Xe nâng Doosan 4 tấn D40S-5

Xe nâng Doosan 4.5 tấn D45S-5

Xe nâng Doosan 5 tấn D50S-5

Xe nâng Doosan 5.5 tấn D55S-5

Xe nâng Doosan 1.5 ~ 3 tấn. Model D15S-5 ~ D30S-5


XE NÂNG DẦU DOOSAN từ 1.5 đến 3.5 tấn

Xe nâng Doosan 1.5 tấn D15S-5

Xe nâng Doosan 2.5 tấn D25S-5