Trang Chủ - Lọc gió Sakura - Air filter

FC-1005 Sakura


FC-5602 Sakura


C-5706 Sakura


Lọc nhớt Sakura C-5706

C-5704 Sakura


Lọc nhớt C-5704

Có thể thay thế tương đương cho Daewoo 65.05510-5009, Cummins 3932217, Hyundai 3908615

A-5620 Lọc gió Sakura


A-5620 Lọc gió Sakura

A-1047 Lọc gió Sakura


LỌC GIÓ SAKURA 

 

TÊN TIẾNG ANH: AIR FILTER

MÃ LỌC A-1047

XUẤT XỨ: INDONESIA

TÌNH TRẠNG: MỚI 100% - CÒN HÀNG

LIÊN HỆ: 0986 59 1986

 

A-1058 Lọc gió Sakura


LỌC GIÓ SAKURA 

 

TÊN TIẾNG ANH: AIR FILTER

MÃ LỌC A-1058

XUẤT XỨ: INDONESIA

TÌNH TRẠNG: MỚI 100% - CÒN HÀNG

LIÊN HỆ: 0986 59 1986

 

 

A1110 - Lọc gió Sakura


A1110 - Lọc gió Sakura

A-8513 Lọc gió Sakura


LỌC GIÓ SAKURA 

 

TÊN TIẾNG ANH: AIR FILTER

MÃ LỌC A-8513

XUẤT XỨ: INDONESIA

TÌNH TRẠNG: MỚI 100% - CÒN HÀNG

LIÊN HỆ: 0986 59 1986